Kliknij na wybrany lokal, aby dowiedzieć się więcej.

Dom 1 Dom 3 Dom 5 Dom 7 Dom 9 Dom 11 Dom 13 Dom 15 Dom 55/2 Dom 53/2 Dom 51/2 Dom 49/2 Dom 47/2 Dom 45/2 Dom 43/2 Dom 41/2 Dom 55/1 Dom 53/1 Dom 51/1 Dom 49/1 Dom 47/1 Dom 45/1 Dom 43/1 Dom 41/1

Dom 1

Powierzchnia: 97,27 m2

Pow. działki: 363 m2

Cena: 539, 900 zł

Status: Rezerwacja

Dom 3

Powierzchnia: 97,27 m2

Pow. działki: 246 m2

Cena: 539, 900 zł

Status: Wolny

Dom 5

Powierzchnia: 97,27 m2

Pow. działki: 246 m2

Cena: 539, 900 zł

Status: Wolny

Dom 7

Powierzchnia: 97,27 m2

Pow. działki: 246 m2

Cena: 539, 900 zł

Status: Wolny

Dom 9

Powierzchnia: 97,27 m2

Pow. działki: 246 m2

Cena: 539, 900 zł

Status: Wolny

Dom 11

Powierzchnia: 97,27 m2

Pow. działki: 246 m2

Cena: 539, 900 zł

Status: Wolny

Dom 13

Powierzchnia: 97,27 m2

Pow. działki: 246 m2

Cena: 539, 900 zł

Status: Wolny

Dom 15

Powierzchnia: 97,27 m2

Pow. działki: 246 m2

Cena: 539, 900 zł

Status: Wolny

Dom 55/2

Powierzchnia: 63,80 m2

Pow. działki: 157 m2

Cena: 379, 900 zł

Status: Rezerwacja

Dom 53/2

Powierzchnia: 63,80 m2

Pow. działki: 94 m2

Cena: 379, 900 zł

Status: Wolny

Dom 51/2

Powierzchnia: 63,80 m2

Pow. działki: 94 m2

Cena: 379, 900 zł

Status: Rezerwacja

Dom 49/2

Powierzchnia: 63,80 m2

Pow. działki: 94 m2

Cena: 379, 900 zł

Status: Wolny

Dom 47/2

Powierzchnia: 63,80 m2

Pow. działki: 94 m2

Cena: 379, 900 zł

Status: Wolny

Dom 45/2

Powierzchnia: 63,80 m2

Pow. działki: 94 m2

Cena: 379, 900 zł

Status: Wolny

Dom 43/2

Powierzchnia: 63,80 m2

Pow. działki: 94 m2

Cena: 379, 900 zł

Status: Wolny

Dom 41/2

Powierzchnia: 63,80 m2

Pow. działki: 94 m2

Cena: 379, 900 zł

Status: Wolny

Dom 55/1

Powierzchnia: 72,80 m2

Pow. działki: 43 m2

Cena: 389, 900 zł

Status: Wolny

Dom 53/1

Powierzchnia: 72,80 m2

Pow. działki: 43 m2

Cena: 389, 900 zł

Status: Wolny

Dom 51/1

Powierzchnia: 72,80 m2

Pow. działki: 43 m2

Cena: 389, 900 zł

Status: Wolny

Dom 49/1

Powierzchnia: 72,80 m2

Pow. działki: 43 m2

Cena: 389, 900 zł

Status: Wolny

Dom 47/1

Powierzchnia: 72,80 m2

Pow. działki: 43 m2

Cena: 389, 900 zł

Status: Wolny

Dom 45/1

Powierzchnia: 72,80 m2

Pow. działki: 43 m2

Cena: 389, 900 zł

Status: Rezerwacja

Dom 43/1

Powierzchnia: 72,80 m2

Pow. działki: 43 m2

Cena: 389, 900 zł

Status: Wolny

Dom 41/1

Powierzchnia: 72,80 m2

Pow. działki: 43 m2

Cena: 389, 900 zł

Status: Wolny